top of page
802d25_c602c56620f74c3ab5720f7361daf7da~

Sådan bestilles olie:

Ring eller mød op på kontoret for at bestille brændstof. Minimumsbestilling 200 liter, typisk aftales levering til næste hverdag eller frem i tiden. Det er muligt at købe brændstof til samme dag - dog betales et gebyr da ruten for kørsel af brændstof er lagt dagen før.  

  

Åbningstider: 

Hverdage fra kl. 8.00-15.00  

Bestilling dog frem til kl. 14.  

Der bestilles brændstof til levering i vores Kontor - dog skal man her bestille til næste hverdag eller frem i tiden. 

  

Fast leveringsinterval:

Det er muligt at lave en aftale med Aasiaat Olie om fast leveringsinterval.  

Interval aftales og godkendes af begge parter, og med mindre der er aftalt ændringer følges den aftalte kalender.  

Tørløb vil være forbrugerens ansvar, da der blot er aftalt fast leverance. 

Helligdage: Med mindre der er lavet aftale leveres de fasteintervaller på den nærmeste hverdag før/efter helligdagen 

  

Tørløb udenfor kontorets åbningstider: 

Mod betaling af gebyr på udkald kan man få leveret brændstof med olievogn. Det er også muligt at købe brændstof hele døgnet rundt i vores butikker, enten i deres åbningstider eller via betalingsterminal i lukketiden. Betalingsterminalen tager alle internationale kort- dog kan Akiliut ikke anvendes da dette ikke er et international kort. 

  

Af sikkerhedsmæssige årsager kører vi helst unødig rundt i byen, pga. indholdet af vores last, bilens vægt og vejenes tilstand 

Salgs - og leveringsbetingelser

Kære kunde hermed følger nogle oplysninger om AASIAAT OLIE ApS- om hvilke muligheder man har som kunde, - om vores salgs - og leveringsbetingelser, om olietank man bruger, - om kørsel o.lign.

Alt sammen for at du er bedst mulig orienteret om mulighederne, når du handler med Aasiaat Olie ApS. 

Men først skal du vide, at du er velkommen til at kontakte os for orientering om dine muligheder som kunde o.lign.

Aasiaat Olie leverer gasolie til oliefyr i Aasiaat med store tankbiler, som skal køre på alle byens veje og gader og sommetider skal chaufføren slæbe en lang olieslange mange meter for at fylde din tank. Derfor er der nogle regler vi har opstillet:

Salgs - og leveringsbetingelser

Du kan købe gasolie til dit oliefyr på flere måder:

1. Ved forudbetaling og bestilling, hvorefter vi leverer til den oplyste adresse (tank) på aftalt dag.

2. Ved bestilling pr. telefon på nr. 891138, hvorefter vi leverer når din tur kommer, som regel tidligst i løbet af den efterfølgende dag, da kørsel planlægges om morgenen.

3. Fast bestilling af bestemt antal liter gasolie hver måned på en bestemt dato.

4. Interval - levering, hvor Aasiaat Olie sammen med kunden har planlgt, hvornår det er mest hensigtmæssigt for kunden at få leveret gasolie.

Hvis gasolie bestilles til levering, når det er muligt for vores chauffør eller når din tur kommer, beregner Aasiaat Olie ingen extra gebyrer, udover selve olie, kørsel samt ekspeditionsgebyr.

Hvis du derimod ønsker levering f.eks. samme dag som du bestiller, går det ud over vores chauffør, som jo har planlagt dagens kørsler og derfor risikerer overarbejde, og derfor opkræver vi et straks-gebyr ligesom vi ved udkald om aftenen på søn- og helligdage/fridage beregner et gebyr for udkald til dækning af chaufførens løn og andre evt udgifter.

 

Kan levering ikke gennemføres fordi tanken er låst – manglende snerydning eller det på anden måde ikke er muligt for vores chauffør at gennemføre leveringen, er Aasiaat Olie berettiget til at opkræve betaling for forgæves kørsel.

 

I øvrigt sker alle leveringer til køber for købers regning og risiko. Aasiaat Olie er berettiget til at annullere en bestilling og levering, såfremt der opstår problemer med levering, betaling eller lignende. Aasiaat Olie er altså ikke ansvarlig for at dit oliefyr eller for evt. omkostninger i den forbindelse.

 

Hvis du har en aftale om intervallevering faktureres der blot betaling for gasolie og kørsel og ingen ekspeditionsgebyr, da denne ordning giver mindst mulig omkostning for Aasiaat olie. Interval-levering tilpasses kørsel i byen efter en rute fastlagt efter kalender. Aasiaat Olie frasiger sig al ansvar og omkostninger for tørløb og evt. konsekvenser i forbindelse med tørløb hvis Aasiaat Olie ikke er gjort opmærksom på merforbrug af gasolie og ønske om hyppigere levering.

Du er som kunde forpligtet til at opsige din aftale hvis du ikke længere ønsker intervallevering - hvis du ikke har frameldt denne ordning og Aasiaat Olie fylder på som planlagt, vil du gøres ansvarlig for levering og er forpligtet til at betale for leveringen.

 

 

 

Betalingsbetingelser.

 

Aasiaat Olie anvender altid de af Polar Oil offentliggjorte priser. Afhængig af bestillingen kan der være tale om forskellige tillæg, såsom tillæg for kørsel, strakslevering, udkald eller administrationsgebyr.

 

Alle ”Nye” kunder som oprettes efter år 2015 betaler forud indtil vi kender kundens forbrug og behov og kan indgå en varmekontoaftale.

 

Aasiaat Olies betalingsbetingelser er: 8 dage netto, hvilket betyder, at vore kunder har en frist til at betale for leverede brændstoffer på 8 dage. – dog er denne ordning ved at blive udfaset.

 

Du har mulighed for at lave en ”Varmekonto” hvilket betyder at du hver måned betaler 1/12 del af dit samlede årsforbrug, - altså et fast beløb hver måned, så du har styr på dine udgifter.

 

Hvis betalingsbetingelserne ikke overholdes er Aasiaat Olie berettiget til at rykke for betaling og evt. tilskrive renter o.l.

 

Olieleverencer til vore kunder faktureres samme dag som leveringen, (hvis man ønsker faktura ellers kan man nøjes med kopi af den anvendte olieseddel med udregning). Desværre sker der ofte forsinkelser hos postvæsenet, men det er altså udenfor Aasiaat Olies ansvars område.

 

Desværre er der mange, som gennem tiderne har undladt at betale til tiden og desværre er der folk, som helt undlader at betale. Når dette sker, udsender vi først rykkere, hvor vi gør opmærksom på gælden og hvis det ikke er nok, sendes sagen til kredsretten for at få en dom, som kræver betalingen foretaget inden et bestemt tidspunkt. Det er meget ubehageligt og koster mange extra penge for både kunden og for Aasiaat Olie.

 

Misligholder en kunde de betingelser der er aftalt, vil det oftest medføre at al fremtidigt køb af gasolie kun vil ske ved forudbetaling.

 

Pas på Olietanken.

 

Man ser ikke hverdag til sin olietank og derfor kan der opstå problemer. Tanken skal være udstyret med en påfyldningsstuds, en studs til oliemåler og en udluftningsstuds, hvori der skal sidde en overfyldningsalarm (en fløjte).

Denne overfyldningsalarm (fløjte) fortæller vores chauffør når tanken er fyldt.

Hvis fløjten ikke virker risikerer du at der kan ske et større eller mindre olieudslip, fordi chaufføren først kan nå at standse påfyldningen, når han ser at Olien sprøjter ud af udluftningsstudsen.

Olien er giftig for både natur og mennesker og derfor må der ikke ske udslip, hvilket du forhindrer ved at forhøre dig hos os om chaufførens mening om alarmens funktion eller ved at få en VVS-mand til at kontrollere alarmen.

 

Aasiaat Olie kan ikke levere ”Fuld tank” til en tank, hvor alarmen er itu eller virker forkert, idet vi risikerer at spilde olie.

 

Husk også, såfremt du har hængelås på din tank, at låsen er fjernet inden påfyldning og at Aasiaat Olie har tildelt en extra nøgle, såfremt du har intervalpåfyldning. At have lås på tanken er i din interesse og ansvar. Aasiaat Olie frasiger sig al ansvar for din lås eller nøgle og evt. omkostninger i den forbindelse med diverse problemer der vil kunne opstå.

 

Som tankejer er du ansvarlig for din tank og evt. oliespild skal opryddes på din egen regning.

 

De senere år, har Aasiaat Olie konstateret, måske pga. det varmere klima og fugtigere luft, at der løbende opstår kondensvand i brændstoftanke. – Både tanke til oliefyr og tanke i f. eks både og nogle kunder tror desværre, at vi eller andre hælder vand i brændstofferne. Det sker naturligvis ikke, for Polar Oil, som vi køber brændstofferne af, leverer et kontrolleret rent produkt som er renset for kondensvand.

 

Kondensvand opstår i alle udendørs tanke ved større temperatur-udsving og især om foråret og om efteråret. Kondensvand kan give alvorlige problemer. Oliefyrstanke kan opsamle så meget kondensvand, at dit oliefyr stopper og skal renses af VVS-mand, eller simpelthen fordi der er dannet is i bunden af din tank.

Værre er det med de moderne bådmotorer, som er meget følsomme for vand i brændstoffet og i værste fald kan motoren blive ødelagt.

Derfor hold øje med tanken og sørg for, at der er egnede filtre mellem tanken og oliefyret/motoren.

 

Kondensvand kan forebygges ved at en brændstoftank ind imellem fyldes hel op og tanken for det meste er mere fyldt en tomt.

 

Kondensvand kan fjernes ved at man ved hjælp af en VVS-mand får renset sin brændstoftank, hvilket Aasiaat Olie kun kan anbefale at få gjort hver 3. år evt.

 

Nærværende er ikke gældende for køb fra vore brændstofstandere eller hvor anden aftale er gældende.

 

Med venlig hilsen

 

Aasiaat Olie ApS

Kundeservice Repræsentant
Job

Karriere i Aasiaat Olie

Job i Aasiaat Olie

Vi søger en  kok til Cafe 3

Uddannelse i Aasiaat Olie

Vi har en kontorelev og vil tage butikselev fra August 2020

Vi arbejder på at kunne tage elever i Cafe.

Kontakt

Kontakt os

 

Tlf. +299 89 11 38

Peter Siegstadsvej 5, 

3950 Aasiaat

Besøg os

 

Mandag - Fredag 8 - 15

Oliebestilling 8 - 14

 

Skriv til os

Success! Message received.

Alle vores  adresser:

Peter Siegstadsvej 5

3950 Aasiaat

Tlf. +299 89 14 40

aobutik@aoaps.gl

Sissakkooriaq 22

3950 Aasiaat

Tlf. +299 89 14 04

butikno3@aoaps.gl

Sissakkooriaq 22

3950 Aasiaat

Tlf. +299 89 17 04

cafe3@aoaps.gl

Peter Siegstadsvej 5

3950 Aasiaat

Tlf. +299 89 11 38

ao@aoaps.gl

bottom of page